Jeg ser på skulpturene mine som romlig poesi, lader dem maksimalt, - enkelt, taktilt, sensuelt. Søker minimale former - maksimalt uttrykk, ofte gjennom enkle former og symboler som kule og kube, bølge, rett linje og spiral.

Knut Helge Odden arbeider med skulpturer, hovedsakelig hugget i stein. Over karrieren har han arbeidet og profilert seg i stor grad som utsmykningskunstner, men har parallelt arbeidet med serier av miniatyrer, mindre og mellomstore skulpturer.

Håndverket og materialet står sentralt i arbeidsprosessen; arbeidet er tidkrevende og inneholder mange forhandlinger mellom den opprinnelige ideen og materialets egenart. Odden søker å kontrastere materialets egenskaper med skulpturens form og overflate. I materialer som stein og metall søker han ofte det organiske, lette, myke, bevegelige, sensuelle og varme. Målet er å få skulpturene til å fly, flyte, pulsere eller puste.